Święta, Święta i już po...

Najświąteczniej
na Święta
najserdeczniej
na Nowy Rok!

Magda