Grand Prix Satyrykonu 2017

za rysunek bez tytułu. Na wystawie pokonkursowej można było oglądać także dwa inne moje obrazki. Tym razem z tytułami: "Włos" i "Decyzja".