Small change / Niewielka zmiana

Rysunek nagrodzony Price for cartoon at 24th Gabrovo Biennial of Humour and Satire in Art w Bułgarii w 2019 roku.